Onderwerp: Bezoek-historie

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ - BR/CU-5073
Publicatiedatum:28-09-2012Versie:vergelijk Vergelijk met Tarifering onderlinge dienstverlening GGZ Zvw - CU-5028, versie: 1: 01-01-2010 t/m 31-12-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.