Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvraagformulier externe optredens

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen als u graag wilt dat bijvoorbeeld een lid van de Raad van Bestuur of een NZa-medewerker een bijdrage levert aan een congres, symposium, debat, masterclass of ander optreden (zoals werkbezoeken).

Alleen aanvragen die via dit formulier binnenkomen, nemen we in behandeling. Dus ook als u medewerkers rechtstreeks informeel benadert, vragen we u uiteindelijk een aanvraag formeel in te dienen via dit formulier.

Zodra u dit volledig heeft ingevuld en teruggemaild, brengt de afdeling Communicatie binnen twee weken na ontvangst advies uit aan de Raad van Bestuur over medewerking. Binnen uiterlijk drie weken geven we u dan (definitief) uitsluitsel.

Download het formulier en mail het ingevulde aanvraagformulier naar Mireille Coebergh, mcoebergh@nza.nl.

 

NB - De NZa vindt het in het kader van haar publieke en maatschappelijke functie belangrijk om voorlichting te geven over haar rol en taken. Wij nemen daarom geen sprekersvergoeding en/of andere giften aan.

Naam/organisatie aanvrager

en contactgegevens:

 
Wat voor type organisatie bent u?

¨ Politiek

¨ Overheid

¨ NGO

¨ Commerciële organisatie

Omschrijving/titel van de bijeenkomst

 
Waarop heeft uw verzoek betrekking?

¨ Cure

¨ Care

¨ Toezicht

¨ Zorgverzekeraars

¨ Algemene introductie zorgstelsel

¨ Anders, namelijk

Wanneer is het optreden

(datum en tijdstip)

 

Waar is het optreden?

 

Wie wil de organisatie dat er

namens de NZa spreekt?

 
Is een vervanger een optie?  

Wie zijn de toehoorders/deelnemers?

 
Hoeveel mensen komen er:  
Kosten deelname  

Staat het onderwerp/thema al vast,

of kan de NZa het onderwerp zelf

bepalen?

 

Hoe lang is het de bedoeling dat

de NZa spreekt?

 

Wat is de aard van de bijdrage?

(gaat het om een debat, forum,

inleiding)

 

In welke taal kan het bezoek

afgehandeld worden?

¨ Nederlands

¨ Engels

¨ U gebruikt een gecertificeerd vertaler

¨ Anders, namelijk

Wie zijn de andere sprekers en zijn

die al zeker?

 

 

Eventuele bijzonderheden die belangrijk

zijn om te weten bij de beoordeling van

de aanvraag

 

Wat is de planning van de organisatie

voor het aanleveren van

de (samenvatting) van

de presentatie, input voor

uitnodiging etc?

 

Heeft uw organisatie en/of één van

de sponsoren van de bijeenkomst een

relatie of samenwerking met de NZa?

Of deze in het verleden gehad?

 

 

Naar boven