Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2018 - CI/17/65c
Publicatiedatum:20-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • GGZ Nederland (GGZN)
 • Platform MeerGGZ
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Directie Forensische Zorg (DForZo)
 • Gevangeniswezen (GW)
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
 • Landelijk Platform GGZ (LPGGZ)
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en
  onderwijskundigen (NVO)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Huisartsen Advies Groep GGZ (PSyHAG)
 • InEen
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)
 • Individuele zorgverzekeraars

 

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088-770 8 77

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk:  0272552/0406707 CI/17/65c

Onderwerp: Macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2018

Datum: 20 december 2017

Geachte heer, mevrouw,

 

In deze circulaire informeren wij u over het macrobeheersinstrument voor geneeskundige ggz 2018. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.

Macrobeheersinstrument geneeskundige ggz 2018

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 5 december 2017 de regelgeving betreffende het macrobeheersinstrument (MBI) voor de geneeskundige ggz voor 2018 vastgesteld. Dat betreft dus de ggz die op basis van de Zorgverzekeringswet vergoed wordt. Wij hebben de beleidsregel en de nadere regel inmiddels gepubliceerd op onze website (www.nza.nl).

Per brief van 21 november 2017 (kenmerk 1256707-170171-CZ) heeft de Minister van VWS bekendgemaakt wat de macro-omzetgrens voor geneeskundige ggz 2018 is ten behoeve van dit MBI. De hoogte van de macro-omzetgrens is €3.986,9 miljoen (prijspeil 2018). De NZa heeft de tariefbeschikking met daarin deze macro-omzetgrens voor 2018 ook gepubliceerd op haar website.

Wel of geen overschrijding MBI ggz 2018

De Minister van VWS zal uiterlijk op 1 juli 2020 aan de NZa meedelen of er sprake is van overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2018.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

Naar boven