Onderwerp: Bezoek-historie

Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders - BR/CU-7011
Publicatiedatum:15-12-2010Geldigheid:01-01-2011 t/m 31-12-2011Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en in de berekening van de lumpsum - V-0000-14.0.-2, versie: 1: 01-01-2005 t/m 31-12-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.