Onderwerp: Bezoek-historie

Opschoningbedragen lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met invoering B-segment - CI-1016
Publicatiedatum:27-09-2007Geldigheid:01-10-2007 t/m 31-12-2007Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.