Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel specifieke aanpassingssystematiek en verrekening lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten - CI-985
Publicatiedatum:26-04-2007Geldigheid:01-01-2006 t/m 30-09-2007Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.