Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel forfaitaire verrekening van de stimulansopbrengsten in de berekening van de maximumabonnementstarieven voor farmaceutische hulp door apotheekhoudende huisartsen - V-5100-1.1.6.-5
Publicatiedatum:03-01-2007Geldigheid:01-01-2002 t/m 31-03-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.