Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en in de berekening van de lumpsum lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten - V-0000-14.0.-1
Publicatiedatum:03-01-2007Geldigheid:01-07-2003 t/m 31-12-2004Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en in de berekening van de lumpsum - V-0000-14.0.-2, versie: 1: 01-01-2005 t/m 31-12-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.