Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel specifieke aanpassingssystematiek en verrekening lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten - I-617
Publicatiedatum:03-01-2007Geldigheid:01-01-2003 t/m 01-01-2003Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.