Onderwerp: Bezoek-historie

Trendmatige aanpassingen afronding DBC-bedragen en overige bedragen - CI-954
Publicatiedatum:12-12-2006Geldigheid:01-01-2007 t/m 31-12-2007Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel trendmatige aanpassing en afronding DBC-bedragen en overige bedragen - CI-1006, versie: 1: 01-01-2008 t/m 31-12-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.