Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-tarieven en overige tarieven medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling - I-658
Publicatiedatum:03-01-2007Geldigheid:01-07-2004 t/m 31-12-2004Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.