Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel opschoningsbedragen lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met invoering B-segment - I-724
Publicatiedatum:03-01-2007Geldigheid:01-01-2005 t/m 31-01-2005Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.