Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel opschoningsbedragen lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met invoering B-segment - I-754
Publicatiedatum:29-11-2006Geldigheid:01-02-2005 t/m 30-09-2006Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.