Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel verrekening externe lumpsum honorering initiatieven vrijgevestigde psychiaters - III-861
Publicatiedatum:22-11-2006Geldigheid:01-07-2004 t/m 31-12-2007Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg AWBZ - CA-258, versie: 1: 01-01-2008 t/m 31-12-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.