Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en in de berekening van de lumpsum - V-0000-14.0.-2
Publicatiedatum:13-11-2006Geldigheid:01-01-2005 t/m 31-12-2010Versie:vergelijk Vergelijk met Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders - BR/CU-7011, versie: 1: 01-01-2011 t/m 31-12-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.