Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel opschoning lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met de introductie van het DBC-segment met vrije prijzen - CI-861
Publicatiedatum:08-11-2006Geldigheid:01-01-2005 t/m 30-09-2007Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.