Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel specifieke aanpassingssystematiek en verrekening lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten - CI-862
Publicatiedatum:08-11-2006Geldigheid:01-01-2005 t/m 31-12-2005Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.