Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen academische ziekenhuizen - CI-928
Publicatiedatum:25-10-2006Geldigheid:01-01-2006 t/m 31-12-2011Versie:vergelijk Vergelijk met Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg - BR/CU-2061, versie: 1: 01-01-2012 t/m 01-01-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.