Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling - CI-949
Publicatiedatum:25-10-2006Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.