Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht polikliniek en diagnostiek (Bijlage 1 bij NR/REG-1728)
Publicatiedatum:10-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bijlage 1

Wachttijden dienen gepubliceerd te worden gebruik makend van onderstaande genummerde indeling van specialismen en diagnostiek. 

A. Wachttijden polikliniek

De subspecialismen aangeduid met een letter kunnen indien gewenst ook worden opgenomen naast de wachttijd per specialisme aangeduid met een nummer.

 

1) Allergologie

2) Cardiologie

3) Chirurgie algemeen

     a) Vaatchirurgie

     b) Gastro-entrologie

     c) Mammapoli

     d) Oncologie

4) Dermatologie

5) Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

6) Gynaecologie algemeen

     a) Oncologie

     b) Infertiliteit

     c) Incontinentie voor de vrouw

7) Interne geneeskunde algemeen

     a) Endocrinologie

     b) Nefrologie

     c) Immunologie

     d) Infectieziekten

     e) Hypertensie

     f) Hematologie

8) Kaakchirurgie

9) Keel-, neus- en oorheelkunde

10) Kindergeneeskunde algemeen

     a) Cardiologie

     b) Endocrinologie

     c) Gastro-enterologie

     d) Reumatologie

     e) Metabole ziekten

     f) Nefrologie

     g) Sociale pediatrie

11) Klinische geriatrie

12) Longziekten

     a) Oncologie

13) Neurochirurgie

14) Neurologie

15) Oogheelkunde

16) Orthopedie

17) Pijnbestrijding / anesthesiologie

18) Plastische chirurgie

19) Psychiatrie

20) Reumatologie

21) Revalidatie

22) Thoraxchirurgie

23) Urologie

B. Wachttijd diagnostiek

1) MRI-Scan (radiologie)

2) CT-Scan (radiologie)

3) Gastroscopie (gastro-enterologie)

Naar boven