Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden Wet voorkoming verontreiniging van schepen
Publicatiedatum:26-11-2004Geldigheid:26-11-2004 t/m 13-03-2007Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20041126 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden ten behoeve van de Wet voorkoming verontreiniging van schepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PbEG L 319) en op artikel 30, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

De organisaties die gemachtigd worden werkzaamheden ten behoeve van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te verrichten zijn:

 • a.ABS Europe Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
 • b.Bureau Veritas te Parijs, Frankrijk;relaties0
 • c.Det Norske Veritas te Oslo, Noorwegen;relaties0
 • d.Germanischer Lloyd te Hamburg, Duitsland;relaties0
 • e.Lloyd’s Register of Shipping te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
 • f.Nippon Kaiji Kyokai te Tokio, Japan; enrelaties0
 • g.Registro Italiano Navale te Genua, Italië.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

De werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, zijn:

 • a.het tussentijdse onderzoek van een olietankschip met een tonnage van 150 of meer, of een schip, geen olietankschip zijnde, met een tonnage van 400 of meer, dat de uitrusting van dat schip omvat met inbegrip van de daarbij behorende pompen en pompleidingen, de systemen voor het bewaken en regelen van het lozen van olie en voor het schoonmaken van tanks met ruwe olie, de olie-waterafscheider en de oliefiltersystemen;relaties0
 • b.het jaarlijkse onderzoek van een schip als bedoeld onder a dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;relaties0
 • c.het jaarlijkse onderzoek van een chemicaliëntankschip dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;relaties0
 • d.de plaatsing van aantekeningen van de onderzoeken, genoemd onder a tot en met c;relaties0
 • e.de beoordeling van tekeningen en andere bescheiden ten behoeve van het onderzoek door de divisie Scheepvaart van een nieuw schip of een verbouwing van een schip.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven