Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling vaststelling modellen meetbrieven
Publicatiedatum:18-12-1998Geldigheid:18-12-1998 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling vaststelling modellen meetbrieven
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De Internationale Meetbrief (1969) wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I.relaties0
  • 2. De bijzondere meetbrief wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.relaties0
  • 3. De bijzondere meetbrief voor pleziervaartuigen wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage III.relaties0
  • 4. De bijzondere meetbrief voor vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 15 meter wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage IV.relaties0
relaties0

Artikel 2

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling modellen meetbrieven.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. De bij deze regeling behorende bijlagen liggen voor een ieder ter inzage bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam en bij de bibliotheek van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk.

relaties0relaties0
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H.
Maij-Weggen
Naar boven