Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden
Publicatiedatum:25-06-2014Geldigheid:25-06-2014 t/m 10-09-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden
De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

Als erkende rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 48c, derde lid, onderdeel a, mede in samenhang met artikel 48c, vijfde lid, van de Zeevaartbemanningswet, na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006 aan te halen als Wet zeevarenden, worden aangewezen:

  • a.American Bureau of Shipping (ABS) te Houston, USA;relaties0
  • b.Bureau Veritas (BV) te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;relaties0
  • c.DNV GL AS te Høvik, Noorwegen;relaties0
  • d.Lloyds Register EMEA (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
  • e.Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan;relaties0
  • f.Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

De ingevolge artikel 1 aangewezen rechtspersonen blijven voldoen aan de erkenningscriteria, opgenomen in artikel 5.9, eerste en tweede lid, van de Regeling zeevarenden.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Infrastructuur en Milieu,
M.H.
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.
Naar boven