Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht ex Wet havenstaatcontrole en Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Publicatiedatum:01-07-2017Geldigheid:01-07-2017 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wet havenstaatcontrole en artikel 49 van de Wet zeevarenden;

Besluit:

Artikel 1

De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet havenstaatcontrole, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

relaties0relaties0

Artikel 2

De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet zeevarenden, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 juli 2017.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Infrastructuur en Milieu,
M.H.
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Naar boven