Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
Publicatiedatum:01-01-2013Geldigheid:01-01-2013 t/m 02-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Zeevaartbemanningswet bepaalde zijn belast:

  • a.de ambtenaren van politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij de dienst Zeehavenpolitie van de regionale eenheid Rotterdam;relaties0
  • b.de ambtenaren van politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij de dienst Waterpolitie van de Landelijke eenheid;relaties0
  • c.de ambtenaren van de Koninklijke marechaussee die belast zijn met de grensbewaking;relaties0
  • d.de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 49 van de Zeevaartbemanningswet in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven