Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen
Publicatiedatum:29-09-2004Geldigheid:29-09-2004 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet buitenlandse schepen;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet buitenlandse schepen bepaalde worden aangewezen de ambtenaren die op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Wet havenstaatcontroleartikel 2 van de Regeling havenstaatcontrole zijn aangewezen, alsmede de ambtenaren, die ingevolge artikel 5 van de Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen zijn aangewezen.

relaties0relaties0

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

relaties0relaties0

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven