Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing erkende beveiligingsorganisaties zeeschepen
Publicatiedatum:12-09-2004Geldigheid:12-09-2004 t/m 25-03-2006Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20040912 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende aanwijzing erkende organisaties voor de beveiliging van zeeschepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Toerisme en Transport van Aruba;

Gelet op artikel 23, eerste lid, van het Schepenbesluit 2004;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Als erkende beveiligingsorganisaties, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 19 van het Schepenbesluit 2004, worden tot en met 30 juni 2009 aangewezen:
  • a.American Bureau of Shipping (ABS) Europe Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
  • b.Bureau Veritas (BV) te Parijs, Frankrijk;relaties0
  • c.Det Norske Veritas (DNV) te Oslo, Noorwegen;relaties0
  • d.Germanischer Lloyd (GL) AG te Hamburg, Duitsland;relaties0
  • e.Lloyd’s Register of Shipping (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
  • f.Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan.relaties0
  relaties0
 • 2. Als erkende beveiligingsorganisatie, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 19 van het Schepenbesluit 2004, wordt tot en met 31 december 2004 aangewezen Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië.relaties0
relaties0

Artikel 2

De ingevolge artikel 1 aangewezen organisaties blijven voldoen aan de erkenningscriteria, opgenomen in het aanhangsel bij circulaire MSC/Circ.1074 (Interim Guidelines for the Authorization of Recognized Security Organizations) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie, en nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gegeven instructies voor erkende beveiligingsorganisaties in acht.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven