Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen
Publicatiedatum:23-11-1995Geldigheid:23-11-1995 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen
De Minister van Verkeer en Waterstaat, Handelende in overeenstemming met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Besluit:

Artikel 1

Ter zake van signaleringen van voorzieningen voor ontsnapping wordt aan boord van een vissersvaartuig gebruik gemaakt van het drieëntwintigste tot en met het vijfentwintigste symbool, aangegeven in de bij deze regeling opgenomen bijlage van de op 4 november 1993 aangenomen Resolutie A.760(18) van de Internationale Maritieme Organisatie.

relaties0relaties0

Artikel 2

Ter zake van bedieningsaanwijzingen voor de groepsreddingmiddelen en tewaterlatingsmiddelen wordt aan boord van een vissersvaartuig waarvan de lengte 45 meter of meer bedraagt, gebruik gemaakt van:

  • a.het eerste tot en met het achtste symbool, aangegeven in de bij deze regeling opgenomen bijlage van de op 4 november 1993 aangenomen Resolutie A.760(18) van de Internationale Maritieme Organisatie, voor zover van toepassing;relaties0
  • b.het eerste tot en met het tweeëntwintigste symbool, aangegeven in de bijlage, bedoeld onder a, voor zover van toepassing.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van 23 november 1995.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bij deze regeling opgenomen bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk. Van de terinzagelegging in Aruba zal mededeling worden gedaan in het Afkondigingsblad van Aruba.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk.]

Naar boven