Onderwerp: Bezoek-historie

Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw
Publicatiedatum:20-08-2013Geldigheid:20-08-2013 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling, houdende vrijstelling van de nationaliteitseis voor zeevarenden uit bepaalde landen teneinde dienst te kunnen doen als kapitein op een Nederlands zeeschip dat behoort tot de sector zeegaande waterbouw (Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2

Van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, onder a, wordt vrijstelling verleend aan personen die de nationaliteit bezitten van Australië, Bulgarije, Canada, China, Estland, Filippijnen, Hong Kong, India, Indonesië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Pakistan, Polen, Roemenië, de Russische Federatie, Singapore, Vietnam of Zuid-Afrika.

relaties0relaties0

Artikel 3

De scheepsbeheerder die een persoon uit een van de in artikel 2 genoemde staten of gebieden als kapitein op een van zijn schepen aanstelt, beschikt over een geldig, aan deze scheepsbeheerder gericht bewijs van toestemming.

relaties0relaties0

Artikel 4

  • 1. Het bewijs van toestemming, bedoeld in artikel 3, is te allen tijde aan boord van het schip waarop een persoon uit een van de in artikel 2 genoemde staten en gebieden als kapitein dienst doet.relaties0
  • 2. De scheepsbeheerder bewaart een kopie van de toestemming bij de opgemaakte monsterrollen van het schip, bedoeld in het eerste lid.relaties0
relaties0

Artikel 5

  • 1. Ingeval de privaatrechtelijke regeling, bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van de wet, is vervallen zonder dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zeegaande waterbouw hebben voorzien in de vervanging hiervan, geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu nog gedurende zes maanden na de vervaldatum op aanvraag vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning af ten behoeve van scheepsbeheerders die vallen onder deze sector, zonder dat een bewijs van toestemming is overgelegd.relaties0
  • 2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 3 en 4 van deze regeling niet van toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven