Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden
Publicatiedatum:20-08-2013Geldigheid:20-08-2013 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20130820 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.4:1, tweede lid, en 6.4:2, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1

Als model voor het werkrooster, bedoeld in artikel 6.4:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

relaties0relaties0

Artikel 2

Als model voor de werklijst, bedoeld in artikel 6.4:2, eerste lid, van het arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

relaties0relaties0

Artikel 3

Het werkrooster en de werklijst worden volledig en duidelijk leesbaar ingevuld. Op de werklijst wordt melding gemaakt van het verrichten van bergingswerkzaamheden en van de gevallen waarin een jeugdige zeevarende heeft wachtgelopen dan wel arbeid heeft verricht tussen 00.00 en 05.00 uur.

relaties0relaties0

Artikel 4

De toezichthoudende ambtenaren kunnen de kapitein aanwijzingen geven met betrekking tot het invullen van de werklijst.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven