Onderwerp: Bezoek-historie

1999/461 Lijst van passagiersschepen die door Griekenland zijn aangemeld waarvoor een afwijking kan worden toegestaan
Geldigheid:24-06-1999 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/18/EG van de Raad van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen*, inzonderheid op artikel 6, lid 3, onder g),

Overwegende dat Griekenland aan de Commissie de lijst heeft doen toekomen van de bestaande passagiersschepen van de klassen A en B die voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van een afwijking in het kader van artikel 6, lid 3, onder g), van Richtlijn 98/18/EG,
* PB L 144 van 15.5.1998, blz. 1.


Artikel 1

In de bijlage van deze richtlijn zijn de bestaande passagiersschepen van de klassen A en B opgenomen die uitsluitend worden gebruikt voor binnenlandse reizen tussen in Griekenland gelegen havens en waarvoor de in artikel 6, lid 3, onder g), van Richtlijn 98/18/EG bedoelde afwijking kan worden toegestaan.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1999.

Voor de Commissie
Neil KINNOCK
Lid van de Commissie


BIJLAGE

 Naam van het schipMaatschappijIdentificatienummers of -lettersHaven van registratie Toegelaten aantal passagiers IMO-nummerKlasseDatum waarop de kiel is gelegd
1Poseidon Espress IIPoseidon Express II Shipping Co. SVRX Piraeus 101521 8227302885B20.9.1972
2El GrecoMinoan Lines J4LXIraklio 071 5017725362A1972
3LycomidesSkyros Shipping Corp. SV4089Piraeus 9478 4017311800BSeptember 1972
4 SapphoShipping Co. of Lesvos SYTNMitilini 181 3996612403A1966
5Agios Rafael Shipping Co. of Lesvos SYRTMitilini 346266817675A1968
6AlcaeosShipping Co. of Lesvos SVKFMitilini 268507014440A1970
7Ialyssos D.A.N.E. Sea Line SYULRhodes 201 2386605450B1966
8LerosD.A.N.E. Sea Line SXIHPiraeus 9451 1 2486813485B1967
Naar boven