Onderwerp: Bezoek-historie

Mededeling over de inwerkingtreding v.d. overeenkomst tussen de EG en de VS inzake wederzijdse erkenning v. certificaten
Geldigheid:01-07-2004 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Mededeling over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de wederzijdse erkenning van certificaten van overeenstemming voor uitrusting van zeeschepen

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de wederzijdse erkenning van certificaten van overeenstemming voor uitrusting van zeeschepen, tot sluiting waarvan de Raad op 21 april 2004* heeft besloten, treedt in werking op 1 juli 2004, aangezien de procedures van artikel 21 van de Overeenkomst op 27 februari 2004 zijn voltooid.


* PB L 150 van 30.4.2004, blz. 42.
PB L 185 van 24.5.2004, blz. 18.
Naar boven