Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 330/2004 Intrekking bekendmakingen in verband met de totstandkoming van het Schepenbesluit 2004
Geldigheid:01-01-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,

Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;

MAAKT BEKEND:

Artikel I
De navolgende Bekendmakingen aan de Scheepvaart worden ingetrokken:
  bekendmaking nr. 25/1965 van 3 september 1965 (Stcrt. 169);
  bekendmaking nr. 26/1995 van 3 september 1965 (Stcrt. 169);
  bekendmaking nr. 44/1968 van 7 februari 1968 (Stcrt. 34);
  bekendmaking nr. 53/1968 van 21 juli 1968 (Stcrt. 140);
  bekendmaking nr. 60/1969 van 4 november 1969 (Stcrt. 216);
  bekendmaking nr. 98/1974 van 8 november 1974 (Stcrt. 234);
  bekendmaking nr. 103/1974 van 4 december 1974 (Stcrt. 246);
  bekendmaking nr. 104/1975 van 17 januari 1975 (Stcrt. 16);
  bekendmaking nr. 116/1976 van 1 april 1976 (Stcrt. 72);
  bekendmaking nr. 122/1976 van 25 oktober 1976 (Stcrt. 216);
  bekendmaking nr. 137/1978 van 24 april 1978 (Stcrt. 92);
  bekendmaking nr. 140/1978 van 1 juni 1978 (Stcrt. 104);
  bekendmaking nr. 141/1978 van 1 juni 1978 (Stcrt. 104);
  bekendmaking nr. 148/1978 van 11 december 1978 (Stcrt. 1979, 1);
  bekendmaking nr. 149/1979 van 1 maart 1979 (Stcrt. 48);
  bekendmaking nr. 158/1981 van 9 februari 1981 (Stcrt. 31);
  bekendmaking nr. 167/1981 van 28 oktober 1981 (Stcrt. 217);
  bekendmaking nr. 175/1982 van 20 juli 1982 (Stcrt. 149);
  bekendmaking nr. 178/1983 van 25 februari 1983 (Stcrt. 44);
  bekendmaking nr. 203/1986 van 7 oktober 1986 (Stcrt. 199);
  bekendmaking nr. 204/1986 van 7 oktober 1986 (Stcrt. 199)1;
  bekendmaking nr. 205/1986 van 12 november 1986 (Stcrt. 243);
  bekendmaking nr. 208/1987 van 3 februari 1987 (Stcrt. 25);
  bekendmaking nr. 214/1987 van 3 juli 1987 (Stcrt. 132);
  bekendmaking nr. 222/1988 van 1 februari 1988 (Stcrt. 43);
  bekendmaking nr. 223/1988 van 4 februari 1988 (Stcrt. 48);
  bekendmaking nr. 228/1988 van 16 februari 1988 (Stcrt. 48);
  bekendmaking nr. 235/1988 van 5 juli 1988 (Stcrt. 142);
  bekendmaking nr. 239/1988 van 4 augustus 1988 (Stcrt. 159);
  bekendmaking nr. 246/1989 van 12 september 1989 (Stcrt. 203);
  bekendmaking nr. 247/1989 van 12 september 1989 (Stcrt. 203);
  bekendmaking nr. 249/1989 van 7 september 1989 (Stcrt. 13);
  bekendmaking nr. 250/1989 van 7 september 1989 (Stcrt. 13);
  bekendmaking nr. 253/1990 van 14 maart 1990 (Stcrt. 63);
  bekendmaking nr. 256/1990 van 27 juni 1990 (Stcrt. 137)1;
  bekendmaking nr. 257/1990 van 28 juni 1990 (Stcrt. 137);
  bekendmaking nr. 260/1990 van 24 september 1990 (Stcrt. 200)1;
  bekendmaking nr. 261/1990 van 24 september 1990 (Stcrt. 200);
  bekendmaking nr. 262/1990 van 24 september 1990 (Stcrt. 200)1;
  bekendmaking nr. 263/1990 van 24 september 1990 (Stcrt. 200)1;
  bekendmaking nr. 265/1990 van 1 oktober 1990 (Stcrt. 210);
  bekendmaking nr. 268/1990 van 15 oktober 1990 (Stcrt. 221)1;
  bekendmaking nr. 269/1990 van 25 oktober 1990 (Stcrt. 221)1;
  bekendmaking nr. 271/1991 van 6 mei 1990 (Stcrt. 1991, 97);
  bekendmaking nr. 272/1992 van 11 december 1991(Stcrt. 249);
  bekendmaking nr. 274/1992 van 24 januari 1992 (Stcrt. 31)1;
  bekendmaking nr. 276/1992 van 24 januari 1992 (Stcrt. 31);
  bekendmaking nr. 278/1992 van 13 februari 1992 (Stcrt. 70)1;
  bekendmaking nr. 282/1992 van 24 maart 1992, (Stcrt. 76)1;
  bekendmaking nr. 283/1992 van 24 maart 1992 (Stcrt. 76)1;
  bekendmaking nr. 285/1992 van 1 juli 1992 (Stcrt. 130);
  bekendmaking nr. 286/1992 van 1 juli 1992 (Stcrt. 130)1;
  bekendmaking nr. 287/1992 van 1 juli 1992 (Stcrt. 130)1;
  bekendmaking nr. 288/1992 van 1 juli 1992 (Stcrt. 130)1;
  bekendmaking nr. 293/1992 van 3 juli 1992 (Stcrt. 152)1;
  bekendmaking nr. 294/1992 van 6 juli 1992 (Stcrt. 147)1;
  bekendmaking nr. 295/1992 van 6 juli 1992 (Stcrt. 147);
  bekendmaking nr. 296/1992 van 16 juli 1992 (Stcrt. 147)1;
  bekendmaking nr. 297/1992 van 16 juli 1992 (Stcrt. 147);
  bekendmaking nr. 299/1992 van 28 oktober 1992 (Stcrt. 224)1;
  bekendmaking nr. 300/1993 van 1 juni 1993 (Stcrt. 153)2;
  bekendmaking nr. 301/1993 van 1 juni 1993 (Stcrt. 153);
  bekendmaking nr. 304/1994 van 9 december 1994 (Stcrt. 246);
  bekendmaking nr. 306/1995 van 15 mei 1995 (Stcrt. 98)1;
  bekendmaking nr. 309/1996 van 7 juni 1996 (Stcrt. 117);
  bekendmaking nr. 311/1996 van 10 september 1996 (Stcrt. 192);
  bekendmaking nr. 312/1996 van 19 november 1996 (Stcrt. 235)3;
  bekendmaking nr. 313/1996 van 19 november 1996 (Stcrt. 235);
  bekendmaking nr. 315/1997 van 12 mei 1997 (Stcrt. 104);
  bekendmaking nr. 316/1997 van 11 augustus 1997 (Stcrt. 166);
  bekendmaking nr. 318/1998 van 13 maart 1998 (Stcrt. 70)4;
  bekendmaking nr. 320/1998 van 18 september 1998 (Stcrt. 197);
  bekendmaking nr. 321/1998 van 21 september 1998 (Stcrt. 197);
  bekendmaking nr. 322/1998 van 22 december 1998, Stcrt. 1999, 10);
  bekendmaking nr. 323/1999 van 9 februari 1999 (Stcrt. 50);
  bekendmaking nr. 327/2001 van 19 april 2001 (Stcrt. 82).
  Artikel II
  Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

  Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

  HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,
  F.J.H. Mertens


  1 Gewijzigd bij bekendmaking van 22 december 1997 (Stcrt. 1998, 14).
  2 Gewijzigd bij bekendmaking nr. 303/1993 van 25 oktober 1993 (Stcrt. 217).
  3 Laatstelijk gewijzigd bij bekendmaking nr. 327/2001 van 19 april 2001 (Stcrt. 82).
  4 Gewijzigd bij bekendmaking nr. 325/2000 van 19 januari 2000 (Stcrt. 28).

  Overzicht ingetrokken bekendmakingen


  Nummer: Onderwerp: Reden intrekking / elders geregeld:
  25/1965Inrichting van stallen voor het vervoer van dieren anders dan als dekladingBestaat in de praktijk geen behoefte meer aan.
  26/1965Inrichting van stallen voor het vervoer van dieren als dekladingBestaat in de praktijk geen behoefte meer aan.
  44/1968Bevoegde personen voor het calibreren van richtingzoekers en het verifiëren van fouten van richtingzoekersRichtingzoeker behoort niet meer tot de voorgeschreven uitrusting van zeeschepen.
  53/1968Luikhoofden en sluitmiddelen aan boord van schepen met een lengte van minder dan 100 meterRegels van klassenbureaus volstaan.
  60/1969Magnetische scheepskompassenZie RL 96/98/EG: A.1/4.1.
  98/1974Beschermende kleding voor brandweeruitrustingenZie SOLAS II-2/10.10.1 (II-2/17 oud*) en RL 96/98/EG: A.1/3.3 - 3.6.
  103/1974Veiligheidsvoorschriften bij gebruik van inertgas (aanbeveling)Arbeidsomstandighedenwetgeving volstaat.
  104/1974Voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden met verhoogd risico (aanbeveling)Arbeidsomstandighedenwetgeving volstaat.
  116/1976EcholodenZie RL 96/98/EG: A.1/4.6.
  122/1976Manoeuvreerlichten (aanbeveling)Aanvaringsverdrag, voorschrift 34, volstaat.
  137/1978Alarmrol voor een schip, geen passagiersschip zijnde, van 500 ton of meerDeregulering.
  140/1978Bilge-alarminstallatieRegels van klassenbureaus volstaan.
  141/1978Oliekachels en -fornuizen in machinekamers, speciale ruimten en kombuizenDeregulering.
  148/1978Propaan- en butaaninstallaties voor huishoudelijk gebruik aan boord van zeeschepenZie SOLAS II-2/4.3 (II-2/51 oud*).
  149/1979Tarief keuringen gezichts- en gehoororganenZie nieuwe bemanningswetgeving.
  158/1981Vast aangebrachte sproei-installatie voor water onder druk in ruimten van bijzondere aard Zie SOLAS II-2/19.3.1.
  167/1981Bestaande gastankersVoor gastankers, gebouwd voor 1986, geldt voortaan de GC-Code.
  175/1982Veilige toegang tot tanks op tankschepenZie SOLAS II-1/3-6.
  178/1983Gelijkwaardige voorzieningen m.b.t. inertgassystemen aan boord van chemicaliëntankers die petroleumprodukten vervoerenBetrof interim-regulations. Zie thans SOLAS II-2/4.5.5.
  203/1986Nadere regels voor draagbare brandblustoestellen aan boord van zeeschepenZie SOLAS II-2/10.3 (II-2/6 oud*) en RL 96/98/EG: A.1/3.2.
  204/1986Nadere regels voor elektrische installatiesZie art. 23 Rvz; art. 16 RvNAAz.
  205/1986Modellen van radiodagboekenDeregulering.
  208/1987Reservevullingen voor draagbare en niet-draagbare brandblustoestellen Zie SOLAS II-2/10.3 (II-2/6 oud*).
  214/1987Periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblusinstallaties met poeder als blusstofVolstaan wordt met onderhoudsverplichtingen uit SOLAS II-2.
  222/1988Minimum veiligheidsnormen voor schepen van vreemde nationaliteit Zie Wet havenstaatcontrole en Caribbean MOU on Port State Control.
  223/1988Invloed van radio-installaties en andere toestellen op de aanwijzing van een magnetisch kompasVolstaan wordt met SOLAS V/17.2 en V/17.3.
  228/1988Maatregelen ter voorkoming van onwettige handelingen tegen opvarenden van schepen (aanbeveling)Geen algemeen verbindend voorschrift.
  235/1988Indienen van tekeningen en bescheiden voor schepen, niet zijnde vissersvaartuigenNiet meer actueel in kader van huidige toezichtarrangementen.
  239/1988Erkende deskundigen voor het afgeven van certificaten voor magnetische elementen, magnetische kompassen, nautische instrumenten en lantaarnsGeen behoefte meer aan erkenning van overheidswege. Volstaan wordt met SOLAS V/16 en V/19.
  246/1989DrijfankersZie LSA-Code IV/4 en V/5.
  247/1989BrancardsDeregulering.
  249/1989Beperkte vaargebiedenVervalt als wettelijke bepaling.
  250/1989Nautische instrumenten in beperkt vaargebiedZie SOLAS V/19 en art. 41 Rvz / art. 25 RvNAAz.
  253/1990Inspectie, beproeving en onderhoud van persluchttoestellen voor ademhalingsbeschermingVolstaan wordt met onderhoudsverplichtingen uit SOLAS II-2.
  256/1990Middelen voor het terugzetten van vrije-valreddingbotenZie LSA-Code VI/6 en RL 96/98/EG: A.1/1.23.
  257/19904e wijziging van het Handboek Gestorte LadingenArt. 43 Rvz; art. 27 RvNAAz.
  260/1990Aanbrengen van lichtterugkaatsend materiaal op reddingmiddelenZie RL 96/98/EG: A.1/1.30.
  261/1990Lijst van reddingseinenZie LSA-Code 4.1.5 en SOLAS V/21.
  262/1990Materialen voor het vervaardigen van "hulpverleningsboten in opgeblazen toestand"Zie RL 96/98/EG: A.1/1.19.
  263/1990Materialen voor het vervaardigen van opblaasbare reddingvlottenZie RL 96/98/EG: A.1/1.12.
  265/1990Voorzieningen ter voorkoming van vlamdoorslag naar ladingtanksZie RL 96/98/EG: A.1/3.12.
  268/1990Symbolen voor de aanduiding van reddingmiddelen en -voorzieningenZie SOLAS III/9, III/11 en III/20.10.
  269/1990Voorschriften voor patrijspoorten, lichtranden en ramenRegels van klassenbureaus volstaan.
  271/1990Periodiek nazien en beproeven van brandblustoestellenVolstaan wordt met onderhoudsverplichtingen uit SOLAS II-2.
  272/1991Keuringseisen voor het gezichts- en gehoororgaanZie nieuwe bemanningswetgeving.
  274/1992Richtlijnen en kontrolelijsten t.b.v. tijdelijk onbemande machinekamers aan boord van schepen, geen kleine vaartuigen zijndeToezicht van klassenbureaus volstaat.
  276/1992Emergency Procedures for Ships carrying Dangerous Goods / Medical First Aid Guide for use in accidents involving Dangerous GoodsZie artt. 25 en 46 Rvz; artt. 18 en 30 RvNAAz.
  278/1992Aanleg, afname en periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblustoestellen met kooldioxide als blusstofZie SOLAS II-2/10. Verder wordt volstaan wordt met onderhoudsverplichtingen uit SOLAS II-2.
  282/1992Accumulatoren als reservekrachtbron voor de radioinstallatieVolstaan wordt met SOLAS IV/13.
  283/1992GyrokompassenZie RL 96/98/EG: A.1/4.3.
  285/1992Erkenning van keuringsstations voor opblaasbare reddingvlotten en opblaasbare hulpverleningsbotenAanwijzing krachtens art. 48 van het Schepenbesluit 2004.
  286/1992Operationele en algemene eisen automatische stuurinrichtingenZie RL 96/98/EG: A.1/4.20, 4.21 en 4.22.
  287/1992Operationele en algemene eisen bochtaanwijzersZie RL 96/98/EG: A.1/4.9.
  288/1992Operationele en algemene eisen loginstallatiesZie RL 96/98/EG: A.1/4.7.
  293/1992Beoordeling, beproeving en keuring van reddingsmiddelen en -voorzieningenZie RL 96/98/EG: A.1/1.1 - 1.28.
  294/1992Voorschriften voor elektrische personenliften aan boord van schepenZie art. 23 Rvz; art. 16 RvNAAz.
  295/1992Delegatie scheepsliften en roltrappenAanwijzing krachtens art. 23 van het Schepenbesluit 2004.
  296/1992EcholodenZie RL 96/98/EG: A.1/4.6.
  297/1992Periodieke inspecties van de oefening "schip verlaten" en van oefening in het blussen van brand op passagiersschepenBestaat, mede in het licht van ISM-Code, in de praktijk geen behoefte meer aan.
  299/1992Voorschriften uitzicht vanaf de navigatiebrugZie SOLAS V/22.
  300/1993Manoeuvreerinformatie aan boord van schepenZie SOLAS II-1/28.3.
  301/1993Handboek Opsporing en Redding op ZeeZie SOLAS V/21.
  304/19946e wijziging van het Handboek Gestorte Ladingen en 27e wijziging van het Handboek Gevaarlijke StoffenZie SOLAS VII, deel A en IMDG-Code, en art. 43 Rvz; art. 27 RvNAAz.
  306/1995Beoordeling en keuring van prototypen van brandwerende constructiesZie FTP-Code en RL 96/98/EG: A.1/3.11, .14, .16, .22, .25, en .27.
  309/1996Recht zo, Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen t.b.v. de handelsvaart en de zeevisserijGeen algemeen verbindend voorschrift.
  311/199628e Wijziging Handboek Gevaarlijke stoffenZie SOLAS VII, deel A en IMDG-Code.
  312/199629e Wijziging Handboek Gevaarlijke stoffen; 7e wijziging Handboek Gestorte LadingenZie SOLAS VII, deel A en IMDG-Code, en art. 43 Rvz; art. 27 RvNAAz.
  313/1996Betreden van besloten ruimtenArbo-beleidsregel 4.6-1 volstaat.
  315/1997Voorschriften voor de wachtdienstZie nieuwe bemanningswetgeving.
  316/1997Vervoer van deklast hout; HoutvaartcodeZie art. 42 Rvz; art. 26 RvNAAz.
  318/1998Code for the safe carriage of irradiated nuclear fuel, plutonium and high level radioactive wastes in flasks on board shipsZie artt. 8, 43 en 55 van het Schepenbesluit 2004.
  320/1998Veilig laden en lossen van gestorte ladingen, anders dan graan (aanbeveling)Geen algemeen verbindend voorschrift.
  321/1998Periodieke inspecties van vast aangebrachte HalonbrandblusinstallatiesVolstaan wordt met onderhoudsverplichtingen uit SOLAS II-2.
  322/1998Vrije doorloopruimte in gangboorden en onderdeks gelegen gangen (aanbeveling)Vervalt. Arbo-besluit, § 4, volstaat.
  323/199929e Wijziging van de International Maritime Dangerous Goods CodeZie SOLAS VII, deel A en IMDG-Code.
  327/200130e Wijziging van de International Maritime Dangerous Goods CodeZie SOLAS VII, deel A en IMDG-Code.

  * De vermelding "oud" verwijst naar hoofdstuk II-2 van het SOLAS-verdrag, zoals van kracht voor 1 juli 2002.

  Toelichting

  Deze bekendmaking houdt verband met de totstandkoming van het nieuwe Schepenbesluit 2004 en de verdere inwerkingtreding van dat besluit per 1 januari 2005. Ter uitvoering van het besluit zijn twee nieuwe ministeriële regelingen tot stand gebracht: de Regeling veiligheid zeeschepen (Rvz), die geldt voor in Nederland geregistreerde schepen, en de Regeling veiligheid Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse zeeschepen (RvNAAz), die geldt voor in de Nederlandse Antillen en Aruba geregistreerde schepen. Beide regelingen komen in de plaats van de thans onder het Schepenbesluit 1965 bestaande uitvoeringsregelgeving. In verband hiermee kunnen per 1 januari 2005 vrijwel alle oude ministeriële regelingen en bekendmakingen worden ingetrokken.
  Voor wat betreft de bekendmakingen geschiedt dat door middel van de onderhavige bekendmaking; de oude regelingen worden parallel aan deze bekendmaking bij ministeriële regeling ingetrokken.

  Bij de totstandkoming van het Schepenbesluit 2004 was reeds aangekondigd dat er kritisch zou worden gekeken naar nut en noodzaak van de bestaande nationale voorschriften onder het Schepenbesluit 1965. Dat heeft ertoe geleid dat een groot aantal bekendmakingen is geschrapt en inhoudelijk niet meer terugkeert in de nieuwe ministeriële regelingen. In veel gevallen blijkt (inmiddels) ook met de regels van de klassenbureaus of met de eisen uit de internationale verdragen te kunnen worden volstaan. Verder wordt niet langer tot in detail geregeld op welke wijze de aan boord van een schip aanwezige uitrusting moet worden onderhouden.
  Volstaan wordt met de algemene eis dat de uitrusting van een schip in deugdelijke staat moet verkeren. Het accent komt vooral te liggen op het resultaat. Ten aanzien van de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt, krijgt de reder een grotere keuzevrijheid.

  Soms ook zijn bekendmakingen door internationale of Europese ontwikkelingen achterhaald. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de internationale aanbeveling die in een bekendmaking was geïmplementeerd, inmiddels in een verdragsvoorschrift verplicht is gesteld. Een belangrijke ontwikkeling is ook de totstandkoming van een geharmoniseerd Europees typegoedkeuringsregime voor scheepsuitrusting geweest (zie richtlijn nr. 96/98/EG), die ertoe heeft geleid dat een groot aantal bekendmakingen met nationale typegoedkeuringseisen overbodig is geworden.

  In onderstaande tabel wordt de intrekking van de diverse bekendmakingen nader toegelicht. Voorzover van toepassing, is daarbij tevens aangegeven waar de desbetreffende materie met ingang van 1 januari 2005 is geregeld.

  Deze bekendmaking treedt in werking op het tijdstip waarop ook de nieuwe uitvoeringsregelgeving op grond van het Schepenbesluit 2004 in werking treedt.

  HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,
  F.J.H. Mertens
  Naar boven