Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 261/1990 Lijst van reddingseinen
Geldigheid:24-09-1990 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op:
het bepaalde in artikel 98, eerste lid van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*, alsmede het bepaalde in de artikelen 38, vijfde lid onder 1.16 en 41, achtste lid, onder 18, van Bijlage XIA van genoemd besluit;
Maakt bekend:

1. De lijst van reddingseinen voor het gebruik in de reddingvlotten en reddingboten, zoals bedoeld in artikelen 38, vijfde lid, onder 1.16 en 41, achtste lid onder 18, van het Schepen­besluit 1965, wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende Bijlagen 1a en 1b.

2. De lijst van reddingseinen voor het gebruik op de brug, zoals bedoeld in artikel 98, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965, wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende Bijlagen 2a en 2b.

Trekt in:
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 220/1987, van 12 oktober 1987.

Rijswijk, 24 september 1990
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
drs J.K. Vreeswijk* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1989 (Stb. 352)


Toelichting:
1) Deze bekendmaking houdt in een redactionele wijziging en beoogt verduidelijking van de door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie vastgestelde modellen van de lijsten van reddingseinen (laatstelijk gewijzigd in 1987, conform IMO Circulaire nr. 98 van 13 oktober 1986). De lijsten zelf zijn ongewijzigd gebleven.
2) De lijsten van reddingseinen zijn o.m. verkrijgbaar bij de Staatsdrukkerij/uitgeverij te 's-Gravenhage.

Bijlage 1a Reddingseinen

Bijlage 1b Reddingseinen

Bijlage 2a Reddingseinen

Bijlage 2b Reddingseinen

Naar boven