Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 104/1975 Voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden met verhoogd risico
Geldigheid:17-01-1975 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat het aan boord van schepen vaak noodzakelijk is werkzaamheden te verrichten waaraan een verhoogd risico is verbonden:
Gezien:
de aanbevelingen van de Raad voor de Scheepvaart.

Beveelt aan:

1. dat aan boord van elk schip een voldoend aantal veiligheidsgordels en werkvesten aanwezig is;
2. dat personen, betrokken bij werkzaamheden op enige hoogte boven dek, in masten, in hoge tanks of laadruimen, dan wel bij werkzaamheden waaraan overeenkomstige gevaren zijn verbonden, gebruik maken van de veiligheidsgordel;
3. dat personen, betrokken bij werkzaamheden buiten boord dan wel in het algemeen bij werkzaamheden onder omstandigheden van zodanig aard dat te water geraken niet uitgesloten moet worden geacht, gebruik maken van een werkvest al of niet in combinatie met een veiligheidsgordel;
4. dat personen, betrokken bij de onder 2 en 3 bedoelde werkzaamheden voortdurend worden geobserveerd door iemand die zich op een veilige plaats bevindt en die in staat is bij een ongeval onmiddellijk handelend op te treden:

Maakt bekend:

dat veiligheidsgordels van een type moeten zijn dat is goedgekeurd door het Directoraat-Generaal van Arbeid dan wel bij aankoop in het buitenland van een type dat is goedgekeurd door een vergelijkbare buitenlandse instantie:
dat werkvesten van een type moeten zijn dat is goedgekeurd door de Scheepvaartinspectie:

Trekt in:
De Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 45/1968 van 26 februari 1968.

`s-Gravenhage, 17 januari 1975
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J. F. Doorn
Naar boven