Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 189/1984 Intrekking Bekendmaking
Geldigheid:25-01-1984 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat in artikel 163, tweede lid, onder a, van het Schepenbesluit 1965 is voorgeschreven dat de kapitein van een schip dat gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 130 van genoemd besluit als lading vervoert, verplicht is zorg te dragen dat het Handboek Gevaarlijke Stoffen, bijgewerkt in overeenstemming met de daarop verschenen aanvullingen, aan boord aanwezig is;
dat in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 185/1983 van 20 oktober 1983 aandacht is besteed aan het verschijnen van de aanvulling houdende de 20e wijziging van het Handboek Gevaarlijke Stoffen:
dat het verschijnen van de daaraan voorafgaande aanvullingen op genoemd handboek inmiddels voldoende bekend is, zodat de Bekendmakingen aan de Scheepvaart waarin deze aanvullingen worden aangekondigd kunnen vervallen:
Trekt in:

de Bekendmaking aan de Scheepvaart nrs:
96/1974, van 1 januari 1974
102/1974, van 28 november 1974
112/1975, van 12 december 1975
118/1976, van 26 mei 1976
121/1976, van 20 oktober 1976
126/1977, van 18 februari 1977
130/1977, van 2 mei 1977
133/1977, van 22 december 1977
144/1978, van 15 juni 1978
151/1979, van 25 april 1979
156/1980, van 8 september 1980
160/1981, van 15 juni 1981
172/1981, van 29 december 1981
174/1982, van 6 juli 1982
179/1983, van 30 mei 1983.

Rijswijk. 25 januari 1984
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
S. Keuning
Naar boven