Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 146/1978 Intrekking Bekendmaking
Geldigheid:08-09-1978 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de termijnen waarvoor de overgangsbepalingen gelden, zoals aangegeven in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 3/1965 van 3 september 1965 (Radio, overgangsbepalingen), zijn verstreken;
dat naar aanleiding hiervan genoemde bekendmaking kan komen te vervallen;

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 3/1965 van 3 september 1965.

`s-Gravenhage, 8 september 1978
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J.F. van Doorn
Naar boven