Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 110/1975 Intrekking Bekendmaking
Geldigheid:28-11-1975 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de regeling als bedoeld in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 38/1965 van 3 september 1965, is opgenomen in het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;
dat genoemd Verdrag voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking is getreden op 21 juli 1968 en voor Venezuela op 15 januari 1975;

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 38/1965 van 3 september 1965.

`s-Gravenhage, 28 november 1975
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J.F. van Doorn
Naar boven