Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 088/1974 Intrekking Bekendmaking
Geldigheid:01-01-1974 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 1/1965 van 3 september 1965 algemene aanwijzingen zijn opgenomen met betrekking tot de toepassing op `bestaande schepen’ van de in het Schepenbesluit 1965 voorkomende voorschriften:
dat bij besluit van 11 oktober 1973, Stb. 532, deze aanwijzingen thans zijn opgenomen in het nieuwe artikel 182a van het Schepenbesluit 1965;

Trekt in:

de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 1/965 van 3 september 1965.

`s-Gravenhage, 1 januari 1974
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J. F. van Doorn
Naar boven