Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 001/1965 Ingetrokken
Geldigheid:03-09-1965 t/m 01-01-1974Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingetrokken. Zie bekendmaking aan de scheepvaart nr. 88/1974 (Stcrt. 1974, 1).
Naar boven