Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 044/1968 Bevoegde personen v.h. calibreren van richtingzoekers en het verifieren van fouten
Geldigheid:01-03-1968 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat het gewenst is aan personen die bevoegd zijn tot het calibreren van richtingzoekers en tot het verifiëren van fouten van richtingzoekers een nieuw model legitimatiebewijs uit te reiken:
Gelet op:
het bepaalde in het zevende lid van Artikel 96 van het Schepenbesluit 1965;

Maakt bekend:

1. Met ingang van 1 maart 1968 zullen aan personen die bevoegd zijn tot het calibreren van richtingzoekers en tot het verifiëren van fouten van richtingzoekers legitimatiebewijzen worden uitgereikt van onderstaand model:
2. Het in het eerste lid genoemde legitimatiebewijs heeft een geldigheidsduur van vijf jaren.
3. Legitimatiebewijzen, uitgereikt vóór 1 maart 1968, zijn na 1 januari 1969 niet meer geldig.
4. Personen, die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs, uitgereikt vóór 1 maart 1968, kunnen een verzoek tot inwisseling tegen een nieuw model legitimatiebewijs, door tussenkomst van hun werkgever, indienen bij het bureau van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, Hoge Prins Willemstraat 26 te `s-Gravenhage.
5. Een lijst van firma's die personen in dienst hebben, bevoegd tot het calibreren van richtingzoekers en tot het verifiëren van fouten van richtingzoekers, is verkrijgbaar bij het Bureau van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie te `s-Gravenhage.

`s-Gravenhage, 7 februari 1968
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J. Metz
Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart
Naar boven