Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 002/1965 Intrekking bekendmakingen
Geldigheid:01-09-1965 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De InspecteurGeneraal voor de Scheepvaart,
Overwegende:
dat ingevolge het bepaalde in artikel 183 van het Schepenbesluit 1965 het Koninklijk besluit van 31 december 1952, Stb. 679 (Schepenbesluit 1952) zoals dat sedert is gewijzigd. is ingetrokken;
dat ingevolge het bepaalde in het Koninklijk besluit van 15 oktober 1964 (Stb. 398) de nieuwe `Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee’. vastgesteld bij Koninklijk besluit van 7 januari 1963 (Stb. 27). met ingang van 1 september 1965 in werking zijn getreden:

Trekt in verband daarmede in:

de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 1/1952, nr. 3/1952, nr. 5/1952, nr. 7/1953, nr. 8/1953, nr.9/1953, nr. 10/1953, nr. 11/1953, nr. 12/1954, nr. 13/1954, nr. 15/1955, nr. 16/1955, nr. 17/1955, nr. 19/1955, nr. 20/1956, nr. 22/1956, nr. 23/1956, nr. 24/1957, nr. 25/1957, nr. 26/1957, nr. 27/1958, nr. 28/1958, nr. 29/1959, nr. 30/1959, nr. 31/1959, nr. 34/1960, nr. 35/1960, nr. 36/1969, nr. 37/1961, nr. 38/1961, nr. 39/1961, nr. 40/1961, nr. 42/1961, nr. 43/1961, nr. 44/1961, nr. 45/1961, nr. 46/1961, nr. 47/1962, nr. 48/1962, nr. 49/1962, nr. 50/1962, nr. 51/1962, nr. 52/1962, nr. 53/1963, nr. 54/1963, nr. 55/1963 en nr. 56/1964.

Trekt voorts in:

de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 41/1961.

`s-Gravenhage, 3 september 1965
De Inspecteur-Generaal voornoemd, C. Moolenburgh
Naar boven