Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 284/1992 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:01-07-1992 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat in bijlage 2 bij de Ministeriële regeling toelating radio-elektrische inrichtingen van 30 maart 1992 (Stcrt. 1992,64), in werking getreden per 1 april 1992, onder meer zijn opgenomen eisen voor radarinstallaties en automatische radar-plot-apparatuur;
dat de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 197/1986 en nr. 224/1988 welke eveneens eisen bevatten voor radarinstallaties en automatische radar-plot-apparatuur, hierdoor zijn vervallen.

Trekt in Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 197/1986 en Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 224/1988.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 1 juli 1992
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk
Naar boven