Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 270/1990 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:21-12-1990 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat per 1 januari 1991 de 4e wijziging van het Handboek Gestorte Ladingen en de 25e wijziging van het Handboek Gevaarlijke Stoffen in werking treden;
dat genoemde wijzigingen zijn vervat in Bekendmakingen aan de Scheepvaart nrs. 257/90 en 258/90;
dat hieraan voorafgaande wijzigingen van de genoemde handboeken in een aantal Bekendmakingen aan de Scheepvaart waren aangekondigd:
dat deze wijzigingen per 1 januari 1991 zijn komen te vervallen;

Trekt in met ingang van 1 januari 1991:
de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nrs. 190/84, 191/84, 195/86, 207/87. 211/87, 215/87 en 243/89.

Rijswijk, 21 december 1990
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
Drs. J.K. Vreeswijk
Naar boven