Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 244/1989 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:21-03-1989 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de uitvoeringsvoorschriften betreffende radio en elektronische toestellen voor de navigatie, zoals opgenomen in Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 4/1965 en gewijzigd bij Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 92/1974, nu zijn opgenomen in Bijlage XIII van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*;
dat de mededelingen zoals opgenomen in de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 107/1975 en nr. 108/1975, respectievelijk betreffende goedgekeurde radio-apparatuur en de instructie radio-telefonie-noodprocedure, niet langer noodzakelijk worden geacht;
dat de verplichting tot het aan boord hebben van het Internationaal Seinboek en van het Handboek Opsporing en Redding op Zee (Mersar) in artikel 98 van het Schepenbesluit is geregeld en de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 58/1969 en 216/1987 daarom overbodig zijn geworden;

Trekt in:
de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 4/1965, nr. 58/1969, nr. 92/1974, nr. 107/1975, nr. 108/1975 en nr. 216/1987.

Rijswijk, 21 maart 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, plv.
Mr. R. van der Poel* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 mei 1988 (Stb 261)
Naar boven