Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 257/1990 4e wijziging van het Handboek gestorte Ladingen
Geldigheid:28-06-1990 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 57e zitting (3 tot 12 april 1989) diverse wijzigingen van de "Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes" (1987 edition) heeft goedgekeurd;
dat het gewenst is deze wijzigingen in het "Handboek Gestorte Ladingen" op te nemen:
Gelet op:
het bepaalde in artikel 130c van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

de nadere regels voor het vervoer van gestorte lading, opgenomen in het Handboek Gestorte Ladingen, worden gewijzigd zoals eerder aangegeven;
de nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 1991, maar mogen aanstonds worden toegepast;
de aanvulling van het Handboek Gestorte Ladingen, waarin voornoemde wijzigingen zijn opgenomen, is verkrijgbaar bij de Staats-uitgeverij (SDU), Cristoffel Platijnstraat te 's-Gravenhage.

Rijswijk, 28 juni 1990
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, (Plv.),
Ir. G.H. Doornink* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1989 (Stb. 352)
Naar boven