Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 250/1989 Nautische instrumenten in beperkt vaargebied
Geldigheid:07-09-1989 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op:
het bepaalde in artikel 95, eerste lid, onder b, en artikel 97, eerste lid, onder a, tweede lid, onder a, en zevende lid, van het Schepenbesluit 1965*:
Maakt bekend:

Op schepen, waarvoor een certificaat van Deugdelijkheid is afgegeven voor een beperkt vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied 30, zoals vermeld in Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 249/1989 (beperkte vaargebieden), geldt dat:
1. een hoekmeetinstrument, een chronometer en een log niet vereist zijn: en
2. aan boord van een schip van minder dan 1600 ton dat is gebouwd voor 1 september 1984 en aan boord van een schip van minder dan 500 ton dat is gebouwd op of na 1 september 1984 kan worden volstaan met één vast opgesteld magnetisch kompas waarop zowel gepeild als gestuurd kan worden.

Trekt in:
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 231/1988, van 4 april 1988.

Rijswijk,
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk.* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 augustus (Stb. 352).
Naar boven