Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 247/1989 Brancards
Geldigheid:12-09-1989 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie:
Overwegende:
dat als onderdeel van de ingevolge Bijlage XVI, artikel 8 van het Schepenbesluit 1965 opgestelde lijst van genees- en verbandmiddelen en verplegingsartikelen aan boord van schepen, een brancard van goedgekeurd type is voorgeschreven;
dat gebleken is dat er behoefte is aan nadere regels in verband met de typekeuring van brancards;
Gelet op:
artikel 8 van de bijlage XVIA van het Schepenbesluit 1965 *;
Maakt bekend:

1. De brancard moet bestaan uit een raamwerk waarvan de afmetingen, vorm en uitvoering voldoen aan de norm NEN 1999.
2. De brancard moet in aanvulling op het bepaalde onder 1. zijn voorzien van:
- een overspanning over het raamwerk waarin een onbuigzame ondersteunende bodem is opgenomen, bestand tegen een belasting van ten minste 110kg;
- voorzieningen om hoofd, schouders, romp en dijbenen van de patiënt afzonderlijk, deugdelijk te fixeren;
- hoofd- en oorkussens, of een combinatie hiervan, die de bovenkant en zijkanten van het hoofd beschermen;
- aan het hoofdeinde een al dan niet neerklapbare plaat van stevig onbuigzaam materiaal met een hoogte van ten minste 20 cm;
- een voetensteun instelbaar op de lengte van de patiënt;
- draaglussen en handgrepen, alsmede draagbanden die de dragers in staat stellen de brancard te dragen zonder gebruik van hun handen;
- hijsogen en banden, die het mogelijk maken de brancard zowel horizontaal als verticaal te transporteren;
- een vast aangebrachte bekleding die het gehele lichaam van de patiënt, het gelaat uitgezonderd, beschermt tegen weersinvloeden; en
- een passende matras of onderlegger.
3. Het materiaal van de brancard moet voldoen aan het volgende:
- na maximaal 2 seconden volledig aan vuur te zijn blootgesteld mag het materiaal van de brancard niet blijven branden, smeulen of smelten waarbij verwezen wordt naar IMO Resolutie A.521(13) part 1, section 1.5; en
- de samenstelling van het materiaal moet dusdanig zijn dat de overdracht van statische elektriciteit wordt voorkomen.
4. Het gewicht van de brancard en voorzieningen mag niet meer bedragen dan 20 kg.

Rijswijk, 12 september 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, (plv.)
Mr. R. van der Poel.


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 mei 1988 (Stb. 261).
Naar boven