Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 246/1989 Drijfankers
Geldigheid:12-09-1989 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat het nodig is voor de vervaardiging van drijfankers voor gebruik in reddingvlotten en hulpverleningsboten nadere voorschriften te geven;
dat de vorm en uitvoering van het drijfanker essentieel zijn voor de stabiele ligging van deze vlotten en boten, met name bij slechte weersomstandigheden.
Gelet op:
de artikelen 4, 30, 38 en 47.2.2.4 van bijlage XIA van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Drijfankers van reddingvlotten en hulpverleningsboten van gedeeltelijk vaste constructie en van het opblaasbare type moeten voldoen aan het bepaalde in paragraaf 5.7 van de zogenaamde 'Common Requirements for inflatable liferafts', welke deel uit maken van het 'EFTA-scheme for the reciprocal recognition of tests and inspections carried out on ships' equipment'.**

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 30/1965 (drijfankers in reddingboten).

Rijswijk, 12 september 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, (plv,)
Mr. R. van der Poel* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 mei 1988 (Stb. 261).
** Een exemplaar van de betreffende 'Comman Requirements for Liferafts' van het EFTA-schema is op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.
Naar boven