Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 239/1988 Erkende deskundigen voor het afgeven van certificaten voor magnetische- elementen en kompassen
Geldigheid:04-08-1988 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op:
het bepaalde in artikel 95, derde en vijfde lid, artikel 97, eerste lid, onder b, tweede lid, onder b, en derde lid, onder b, en artikel 100, derde lid, onder b, van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*;
Maakt bekend:

1. als deskundigen voor:
.1 het afgeven van certificaten voor magnetische kompassen en magnetische elementen;
.2 het afgeven van certificaten voor peiltoestellen, hoekmeetinstrumenten en chronometers: en
.3 het afgeven van certificaten voor barometers, met inbegrip van barografen, zijn erkend:
de firma Observator B.V. te Rotterdam; en
de firma Datema Delfzijl BV. te Delfzijl,
voorzover het door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie aan te wijzen personen betreft;

2. als deskundigen voor het afgeven van certificaten voor de lantaarns voorgeschreven in de van kracht zijnde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee zijn erkend:
de firma den Haan BV., te Rotterdam;
de firma Industria Technische Verlichting B.V., te Rotterdam; en
de firma Datema Delfzijl BV. te Delfzijl,
voorzover het door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie aan te wijzen personen betreft;

3. als deskundige, bedoeld in 1.3, is tevens erkend het Hoofd van de Instrumentele Afdeling van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt;

4. als deskundige, bedoeld in 1.1, is tevens erkend het Hoofd van de 'Nautisk Provekammer' ressorterend onder het Direktorated for Statens Skibstilsyn te Kopenhagen;

5. als deskundigen, bedoeld onder 1.1, 1.2 en 1.3, zijn tevens erkend de als zodanig door de directeur van het 'Deutsches Hydrographisches Instituut' te Hamburg aangewezen firma's in de Bondsrepubliek Duitsland.

Trekt in:
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 184/1983 van 7 oktober 1983 (Stcrt. 1983, 202).

Rijswijk, 4 augustus 1988
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J. K. Vreeswijk* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 mei 1988 (Stb. 261).
Naar boven